ศรีสะเกษ !! หัวหน้าข่าวภาคสนามภูมิภาคสราวุตพร้อมครอบครัวได้นำทีมจิตอาสาบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! หัวหน้าข่าวภาคสนามภูมิภาคสราวุตพร้อมครอบครัวได้นำทีมจิตอาสาบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้า สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ ปัญญาคม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ ได้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากนายสราวุต อ่อนทรวง หัวหน้าข่าวภาคสนามภูมิภาคหนังสือพิมพ์ออนไลน์เรื่องจริงผ่านเลนส์ พร้อมด้วย พ.ต.ท. สมพงษ์ แรงรอบ สว.หน.สถ.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

พ.ต.ท.บวร ก้อนอินทร์ รองผกก.ป สภ.ปลาปาก จ.นครพนม นางภัทรภา เคนโมง ผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดสกลนครและคณะทีมงานผู้สื่อข่าวภาคภูมิภาคในจังหวัดอีสาน เป็นเครื่องอุโภคบริโภคจำนวน 150 ชุด ทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษส่งมอบต่อให้แก่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษต่อไป