ร้อยเอ็ดปีที่แล้วซื้อขายข้าวจำนวน 19 คู่ค้า มูลค่าซื้อขายกว่า 952 ล้านบาทพร้อมจัดงานข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 23 ปลายปีนี้

ร้อยเอ็ดปีที่แล้วซื้อขายข้าวจำนวน 19 คู่ค้า มูลค่าซื้อขายกว่า 952 ล้านบาทพร้อมจัดงานข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 23 ปลายปีนี้

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ดสรุปผลการจัดงานข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 22 โดย กิจกรรมที่มีความโดดเด่นสูงสุดได้แก่ การเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง มีคู่เจรจาซื้อขายจำนวน 19 คู่ค้า มูลค่าซื้อขายกว่า 952 ล้านบาท และเตรียมจัดงานครั้งที่ 23 ปลายปีนี้ เน้นยกระดับการจัดกิจกรรมให้เป็นงาน ระดับโลก
28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 22 และ วางแผนเตรียมจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 23 ในปลายปีนี้ โดย นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม มีส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ิ สำหรับการจัดเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 22 ที่ผ่านมาใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท ดำเนินกิจกรรม 8 กิจกรรม ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ฯ การเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง

การแสดงนิทรรศการ การเสวนาวิชาการและการฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ การประกวด แข่งขัน และการสาธิตผลิตภัณฑ์จากข้าว การจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับกิจกรรมที่มีความโดดเด่นสูงสุดได้แก่ การเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลง โดยมีคู่เจรจาซื้อขายจำนวน 19 คู่ค้า มูลค่าซื้อขายกว่า 952 ล้านบาท
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้การจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 23 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2566 นี้ ขอให้เน้นยกระดับการจัดกิจกรรมให้เป็นงาน ระดับโลก และเน้นความเป็น แบรนด์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ GI ร้อยเอ็ด ซึ่งมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของทั่วประเทศ ทั่วโลก รวมถึงขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมวางแผนการดำเนินงานฯ เพื่อเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป ซึ่งจะเหลือเวลาดำเนินการอีกประมาณ 4 เดือนเท่านั้น

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว