ศรีสะเกษ !! อำเภอขุนหาญประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารหลวงพ่อเงินวัดบักดอง

ศรีสะเกษ !! อำเภอขุนหาญประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารหลวงพ่อเงินวัดบักดอง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารหลวงพ่อเงิน โดยมีนายสมิง รุ่งคำ กำนันตำบลบักดอง นำพุทธศาสนิกชนขาวอำเภอขุนหาญและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธัเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อเงิน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านบักดองและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
นายสมิง รุ่งคำ กำนันตำบลบักดอง กล่าวว่า เนื่องด้วยพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเงิน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านบักดอง และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

เป็นเวลากว่า 120 ปี พระพุทธรูปหลวงพ่อพระเงิน หล่อด้วยเงินแท้ หน้าตัก กว้าง 17 นิ้ว สูง 36 นิ้ว น้ำหนัก 43 กิโลกรัม ประดิษฐานอยู่บนกุฏิเจ้าอาวาส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่ล้ำค่า ประกอบกับสถานที่ประดิษฐานในปัจจุบันนั้น ค่อนข้างคับแคบ พุทธศาสนิกชนที่จะเข้ามาสักการบูชาไม่สะดวกเท่าที่ควร ดังนั้น ทางวัดบักดอง คณะกรรมการวัด พร้อมด้วยชาวบ้านบักดองทั้งสามหมู่บ้าน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ประชุมปรึกษาหารือและมีมติให้มีการก่อสร้างวิหาร เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อพระเงินขึ้น โดยจะก่อสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบขอมกระยุกต์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร งบประมาณก่อสร้าง ประมาณ 10 ล้านบาท โดยได้รับบริจาคจากพุทธศาสนิกชน ชาวบ้านบักดองจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่มากนัก จึงยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ โดยจะทำการก่อสร้างเป็นระยะและตามงบประมาณจะอำนวยจนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป

************
ข่าว … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ
ภาพ … ปฐมพงษื ธุศรีวรรณ