กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เยี่ยมชมการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํ้า

กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เยี่ยมชมการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํ้า

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดย นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เยี่ยมชมการดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํ้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid Project)

กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ โดยมี นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปแผนงานดําเนินงานด้านพลังงานหมุนเวียนด้วยพลังงานไฮบริดระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร