ร่วมส่งดวงวิญญาณ คุณแม่ช่อ สู่สรวงสวรรค์ พร้อมมอบเงินร่วมบุญให้วัดและหน่วยงานต่างๆ กว่า 2.5 แสนบาท

ร่วมส่งดวงวิญญาณ คุณแม่ช่อ สู่สรวงสวรรค์ พร้อมมอบเงินร่วมบุญให้วัดและหน่วยงานต่างๆ กว่า 2.5 แสนบาท

ณ ฌาปนสถานวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ช่อ จันทศรี คุณแม่ของ สท.นุชจรี ถนอมสุขสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ และเจ้าของบริษัทสงวนการไฟฟ้า ที่เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริรวมอายุได้ 82 ปี เมื่อวันที่ 17 ก.ค.65 โดยลูก หลาน และญาติ ได้นำศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดสัตหีบ ตลอดระยะเวลาการตั้งบำเพ็ญกุศลและสวดพระภิธรรม ได้มีผู้ที่รักใคร่นับถือ นำพวงหรีดเข้าเคารพศพ และมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณแม่ช่อ จันทศรี (ผู้วายชนม์) มาอย่างต่อเนื่อง โดยครอบครัวได้นำเงินที่ได้รับจากการร่วมทำบุญในพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ช่อ มอบให้กับมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ ถวายวัดสัตหีบ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 และหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รวมแล้วกว่า 250,000 บาท
และเมื่อวันที่ 23 ก.ค.65 เป็นวันฌาปนกิจศพ คุณแม่ช่อ จันทศรี มีผู้ที่รักใคร่นับถือมาร่วมในพิธีส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ช่อ จันทศรี เป็นจำนวนมาก ด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับคุณแม่ช่อ จันทศรี สกุลเดิม จันทวาส เกิดเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2483 เป็นบุตรของคุณพ่อดี กับคุณแม่เอื้อ จันทวาส คุณแม่ช่อ เป็นบุตรคนที่ 3 ในพี่น้อง 5 คน เรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จาก รร.วัดธารพูด จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อคุณแม่โตขึ้น จึงเลือกประกอบอาชีพค้าขาย เพราะในสมัยก่อนนั้นการศึกษายังไม่สูง จึงต้องหาอาชีพทำเพื่อความอยู่รอด และเลี้ยงดูคนในครอบครัว ในด้านครอบครัวสมรส กับนายเลิศ จันทศรี เมื่อปี 2501 มีบุตรธิดา 6 คน ได้แก่ สท.นุชจรี ถนอมสุขสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ และเจ้าของบริษัทสงวนการไฟฟ้า นายปรีชา จันทศรี ประกอบธุรกิจส่วนตัว นายสุชิน จันทศรี ประกอบธุรกิจส่วนตัว นายอภิวัฒน์ จันทศรี ประกอบธุรกิจส่วนตัว นางจิรัดอร หมื่นจำนงค์ เจ้าของร้านอาหารปักหมุด นางพัตรา ชื่นฤดี ประกอบธุรกิจส่วนตัว

คุณแม่เป็นคนที่มีน้ำใจ จิตใจดี มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ชอบทำบุญเข้าวัดสร้างพระ สร้างโบสถ์ เมื่อคุณแม่ มีอายุมากขึ้น ความแข็งแรงเริ่มถดถอยลง สิ่งที่ตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บ ทางครอบครัวได้พาไปรักษาที่ โรงพยาบาล และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอยู่ที่บ้าน โดยมีลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนกระทั้งวันที่ 17 ก.ค.65 คุณแม่ช่อ จันทศรี ได้จากลูกหลานไปอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ ได้ 82 ปี ด้วยคุณงามความดีของคุณแม่และครอบครัวตลอดจนลูกหลาน จึงมีผู้ที่เคารพนับถือมาร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณแม่สู่สรวงสวรรค์เป็นจำนวนมาก ในนามของครอบครัว ญาติ บุตร ธิดา และหลานๆ ขอกราบขอบพระคุณมาด้วยความเคารพ
สำหรับเงินที่ได้รับจากการร่วมทำบุญกับเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมคุณแม่ช่อ จันทศรี นั้น สท.นุชจรี ถนอมสุขสันต์ บุตรสาว ได้นำเงินทั้งหมด มอบให้โรงพยาบาล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์,แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 100,000 บาท โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 จำนวน 100,000 บาท หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง (ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) 15,000 บาท มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ 20,000 บาท และถวายวัดสัตหีบ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 255,000 บาท

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก