อบต.หาดงิ้ว เปิดงาน “ลอยกระทงยลวิธีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้ประจำปี2565” ปลุกกระแสท่องเที่ยววัฒนธรรมริมน้ำน่าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

อบต.หาดงิ้ว เปิดงาน “ลอยกระทงยลวิธีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้ประจำปี2565” ปลุกกระแสท่องเที่ยววัฒนธรรมริมน้ำน่าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเฉลียว ลาบรรเทา
(นายก อบต.หาดงิ้ว)รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนง.แพร่-อุตรดิตถ์ อดีตรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงยลวิธีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้ประจำปี2565 และโครงการแข่งเรือพาย
นายเฉลี่ยว ลาบรรเทา (นายก อบต.หาดงิ้ว) เปิดเผยว่า การแข่งเรือพายตำบลหาดงิ้ว มีมาช้านานแล้ว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามที่ทรงคุณค่าผู้บ้านคู่เมือง ของชาวตำบลหาดิ้วมาช้านาน เล่าขานกันมาว่าสมัยก่อนมีต้นตะเคียนอยู่ 3 ต้นซึ่งนำมาขุดเป็นเรือทั้ง 3 ลำโดยลำนึงได้อยู่ที่ตำบลผาเลือดซึ่งปัจจุบันเรือลำดังเรือดังกล่าวและสูญหายไปส่วนเรืออีก 2 ลำจะอยู่ที่วัดหลวงพ่อไซร์และวัดหาดงิ้ว ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการแข่งเรือเกิดขึ้นสุดท้ายเมื่อปี 2507 ซึ่งได้มีการสูญหายไปพร้อมกับการมรณภาพของหลวงพ่อไซร์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในตำบลหาดงิ้ว ได้แก่กำนันตำบลหาดงิ้ว ผู้ใหญ่บ้าน ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหาดงิ้ว รวมถึงภาคเอกชนประชาชนในตำบลหาดงิ้ว เรือพายที่เป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ และเป็นกีฬาที่ชาวบ้านอันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงาม ผูกพัน ระหว่างสายน้ำกับชีวิต เรือกับวิถีชีวิต บนพื้นฐานของความศรัทธา เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธศาสนา อันนำมาซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของบวร ซึ่งแปลว่า ประเสริฐอันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นองค์กร พื้นฐานของชุมชนชน ชนบทไทย ซึ่งเป็นหัวใจของชาติ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวในภายในตำบลหาดงิ้วเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักตำบลหาดงิ้วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว จึงได้จัด “โครงการยลวิถีน่านนที อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีแข่งเรือพาย“ เพื่อคนรุ่นหลังได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาอีกทั้งหลวงพ่อไซร้ยังเป็นบุคคลสำคัญและ เป็นเกจิอาจารย์ดังที่คนรุ่นปัจจุบันได้นับถือและ ถือฟื้นฟูถือเป็นฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวตำบลหาดงิ้วที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ
โดยประชาชนสามารถมาเที่ยวชมงานในครั้งนี้ได้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
โดยในคืนวันที่ 6 ชมการแสดงลิเกคณะจอยศิษย์พนมพรที่วัดหลวงพ่อไซร์
ในคืนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
– ชมการแสดงดนตรีศิลปินเมืองเหนือ “ วิฑูรย์ ใจพรม ” พร้อมคณะ
– ชมภาพยนตร์กลางแปลง 2 จอ
ในคืนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
– ชมการแสดง แสง สี เสียง “ การเผาเทียนเล่นไฟ เทิดไท้ พ่อขุนราม ” โดย อาจารย์ธณัท ลพเลิศ
– ชมภาพยนตร์กลางแปลง 2 จอ
– การประกวดกระทงของหมู่บ้านตำบลหาดงิ้ว

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน