ชลบุรี-“เครือฉวีวรรณ กรุ๊ป“ ร่วมกับผู้ว่าฯเมืองชล และชาวบึงกาฬ ทอดกฐิน สามัคคีวัดสุดเขตแดนสยามยอดปัจจัยร่วมบุญกว่า 3 ล้านบาท

ชลบุรี-“เครือฉวีวรรณ กรุ๊ป“ ร่วมกับผู้ว่าฯเมืองชล และชาวบึงกาฬ ทอดกฐิน สามัคคีวัดสุดเขตแดนสยามยอดปัจจัยร่วมบุญกว่า 3 ล้านบาท

วันที่ 6 พ.ย.65 ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป ร่วมกับ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำผ้ากฐินทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ร่วมกับชาวบ้านบึงกาฬ ณ วัดสุดเขตแดนสยาม ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ซึ่งเป็นวัดป่าสังกัดธรรมยุติ โดยที่จตุปัจจัยที่ทางสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป รวมถึงประชาชนจังหวัดบึงกาฬที่ มาร่วมงานได้ร่วมทำบุญ

เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างเสนาสนะ และบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมภายในวัดสุดเขตแดนสยาม จังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป โดยในปีนี้มียอดกฐินทั้งสิ้นประมาณกว่า 3 ล้านบาท