ขนส่งปราจีนบุรีแถลงข่าวประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ขนส่งปราจีนบุรีแถลงข่าวประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันนี้ 7 มิถุนายน 2562 ที่ภัตตาคารแสนสว่างใจ อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กท “กำเงิน กำทอง ฉลองชัย” โดยนายธนะ คมน์อนันต์ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวว่า การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยในครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นหมายเลขที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง รถแวน รถปิ๊คอัพ 4 ประตู) ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี หมวดอักษร กท ออกประมูลเป็นการทั่วไป โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) และประมูลทางอินเตอร์เน็ต
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขที่จะประมูลทั้งหมดจำนวน 301 หมายเลข ประกอบด้วย เลขตัวเดียว เลขสองตัวเหมือนกัน เลขสามตัวเหมือนกัน เลขสี่ตัวเหมือนกัน เลขหลักพัน เลขเรียงสามตัว เลขเรียงสี่ตัว เลขคู่เหมือน และเลขคู่สลับ หมวดอักษร กท มีคำหมายที่เป็นมงคลหมายถึง “กำเงิน กำทอง ฉลองชัย” สำหรับผู้ได้รับการประมูล จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียน Graphic สีสันสวยงาม ซึ่งทางราชการจัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษ และเลขที่ประมูลได้จะนำไปใช้กับรถใหม่หรือรถเก่าก็ได้ ทั้งยังสามารถซื้อขาย โอน ให้กันได้ตามกฎหมาย
ซึ่งแผ่นป้ายและเลขสวยที่ประมูลได้ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลาน หรือจะนำไปจำหน่าย หรือมอบให้เป็นของขวัญแก่ญาติหรือเพื่อน เงินรายได้จากการประมูล นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งถือเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 037-211003 , 037-212840 และสายด่วน 1584/

///////////////////
ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี