ศรีสะเกษ !! รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษส่งคืนโรงเรียนให้พร้อมเรียน”และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเทิน

ศรีสะเกษ !! รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษส่งคืนโรงเรียนให้พร้อมเรียน”และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเทิน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านเทิน ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รกท.ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้า สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ ปัญญาคม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และนายกรวิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ประธาน อปพร.จ.ศรีสะเกษ และชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ปภ.ศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม “ส่งคืนโรงเรียนให้พร้อมเรียน” โดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคจากการบริจาค ไปมอบแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเทิน ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาเป็นจุดที่ประสบอุทกภัย ต้องอพยพไปอาศัยในจุดที่เป็นที่เนินสูง มีสภาพติดเกาะ โดยน้ำท่วมนานร่วม 1 เดือน และระดับความสูงเกือบ 3 เมตร ทั้งนี้จากความห่วงใยประชาชนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรม ปภ. ได้ให้นโยบายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากภัยโดยเร็ว

โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ ปภ.จ.ศรีสะเกษประสานกับอำเภอกันทรารมย์ และ อปท. ในการกำหนดเป้าหมายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ ที่สามารถปิดล้อมสูบน้ำออกเพื่อประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการปิดทางน้ำเข้า และสูบน้ำในพื้นที่ท่วมขังอาคารเรียนชั้นล่างและบริเวณรอบๆอาคารโรงเรียน โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 65 เป็นต้นมา ร่วมมือกับครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านเทิน และประชาชนชาวบ้านเทิน สูบน้ำออก ทำความสะอาด ฉีดน้ำขัดล้าง และปรับปรุงสภาพห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติโดยเร็วต่อไป

************
ข่าว / ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ