“ร่วมฝ่าวิกฤต เคียงข้าง พี่น้องเกษตรกร” #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

“ร่วมฝ่าวิกฤต เคียงข้าง พี่น้องเกษตรกร” #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

มณฑลทหารบกที่ 38 โดยเจ้าหน้าที่หน่วยประกอบเลี้ยง จัดชุดเคลื่อนที่เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงโดยเข้ารับซื้อ ฟักเขียว จำนวน 150 กิโลกรัม จากสวนของ

นายศิลป์ คำทาน เกษตรกร บ้านเลขที่ 86 หมู่ 6 ตำบลสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่ราคาผลผลิตตกต่ำ โดยนำฟักเขียวที่รับซื้อมาปรุงอาหารให้กับพลทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน

#มณฑลทหารบกที่ 38