ผู้นำสตรี 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีขึ้นเสาเอกอาคารศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ ชี้บทบาทสตรีเมืองแพร่โดดเด่น

ข่าว / แพร่
ผู้นำสตรี 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีขึ้นเสาเอกอาคารศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ ชี้บทบาทสตรีเมืองแพร่โดดเด่น

สตรีในจังหวัดแพร่ มีบทบาทสูงในการพัฒนาจังหวัด ล่าสุดร่วมกันประกอบพิธีวางเสาเอกอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่ จับมือหน่วยราชการเดินหน้าพัฒนาจังหวัด
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา องค์กรสตรีในจังหวัดแพร่ นำโดยนางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ผู้แทนสตรี และ พัฒนาการอำเภอใน อ.เมือง อ.สูงเม่น อ.หนองม่วงไข่ อ.สอง อ.ลอง อ.ร้องกวาง อ.วังชิ้น และ อ.เด่นชัย ร่วมกันประกอบพิธีขึ้นเสาเอก อาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ริมถนนช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ด้านหลังอาคารพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ ซึ่งอาคารหลังใหม่ใช้งบประมาณพัฒนาจังหวัดจำนวน 10,285,500 บาท โครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจะแล้วเสร็จสามารถเปิดทำการได้ในปลายปี พ.ศ. 2566
นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สตรีในจังหวัดแพร่ ทำงานร่วมกันมานานตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล ระดับจังหวัด รวมถึงบทบาทการทำงานพัฒนาในระดับภูมิภาค

เมืองแพร่สตรีมีบทบาทเข้าไปทำงานบริหารทั้งระดับท้องถิ่น ท้องที่ และเป็น ส.ส.หลายคน การพัฒนาชุมชนโดยบทบาทผู้หญิงนับว่าเป็นจุดเด่นของจังหวัดแพร่
ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เห็นความสำคัญการพัฒนาผ่านบทบาทสตรี จึงได้อนุมัติงบประมาณสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งไหม้ให้องค์กรสตรีในจังหวัดแพร่ ได้ทำหน้าที่บริหารจัดการ อาคารดังกล่าวสามารถเป็นศูนย์อบรมให้ความรู้การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทั้งห้องประชุม ห้องพัก พร้อม ซึ่งการก่อสร้างจะใช้เวลาราว 1 ปี จากนั้นจะสามารถใช้ประโยชน์สร้างการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ได้เป็นอย่างดี ผ่านช่องทางการพัฒนาโดยผู้นำสตรีจังหวัดแพร่ต่อไป
นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนในจังหวัดแพร่ ผู้หญิงนับว่ามีความสำคัญมาก กลุ่มสตรีเข้มแข็งทำงานเชื่อมโยงกันทั้ง 8 อำเภอ ทำให้การพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสามารถดำเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์ การสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะทำให้การพัฒนาจังหวัดมีพลังมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลทั้งด้านสังคม ความเป็นอยู่และเศรษฐกิจได้อย่างน่าพอใจ

ญาณัฉรา โชติถนอมกิจ
แพร่.รายงาน