ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 13 รายในจว.รักษาหายเพิ่ม 13 ราย กำลังรักษาอยู่ 138 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 115 รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,377 ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 13 รายในจว.รักษาหายเพิ่ม 13 ราย กำลังรักษาอยู่ 138 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 115 รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,377 ราย

\n

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 13 ราย กำลังรักษาอยู่ 138 ราย
เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 115 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 13 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 13,377 ราย ซึ่งผู้
ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 13 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว/ชุมชน 6 ราย/คลัสเตอร์ ม.5 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย 5 ราย / ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล 2 ราย )
ใน 4 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอโพนทราย 5 ราย ติดชื้อในพื้นที่ ม 5 ต. ศรีสว่าง 5 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว/ชุมชน
คลัสเตอร์ ม. 5 ต.ศรีสว่าง)
2. อำเภอเกษตรวิสัย 3 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 3 ราย ดังนี้ – มาตรวจคัดกรองปอดอักเสบในโรงพยาบาล พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย(ต.เกษตรวิสัย 1 ราย/ต.ดงครั่งใหญ่ 1 ราย) / เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว 1 ราย(ต.เกษตรวิสัย)

3. อำเภอธวัชบุรี 3 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.หนองพอก 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในชุมชน นั่งรถคันเดียวกัน
4. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย ดังนี้ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว 1 ราย

เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ครั้งที่ 2 (ต.รอบเมือง)/เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในชุมชน 1 ราย (ต.เหนือเมือง)

*** มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 115 ราย***
ผู้เสียชีวิตรายที่ 1 15 เป็นผู้ป่วยโควิด 19 เพศหญิง อายุ 57 ปี ภูมิลำเนา อำเภอสุวรรณภูมิ ไม่มีโรคประจำตัว
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เข้ารับการรักษาที่ รพ.สุวรรณภูมิ ด้วยอาการ ซึม ไม่รู้สึกตัว แขนขาอ่อนแรง ส่งมารักษาต่อที่รพ.ร้อยเอ็ด เก็บตัวอย่างส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อโควิด19
วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เสียชีวิต เวลา 03.57 น.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
13 ธันวาคม 2564

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด / ข้อมูล