ราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  ประจำปี 2562เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เล่นกีฬาสู่มาตรฐานสากล /สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เล่นกีฬาสู่มาตรฐานสากล

/สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562เวลา10.00น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคี

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมการเล่นกีฬาของจังหวัดราชบุรีให้สู่มาตรฐานสากล สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีประเภทกีฬาที่จัดแข่งด้วยกัน 8 ประเภท ได้แก่ กรีฑา, ตะกร้อ, ฟุตบอล, ฟุตซอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง และเทเบิลเทนนิส และ

มีนักกีฬาร่วมแข่งขันจำนวน 1,000 คน จากสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดราชบุรี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 , โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เขต 8

/สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน