จังหวัดร้อยเอ็ดจัดส่งเสริมโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ตลาดผ้าไหมผ้าฝ้ายเมืองร้อยเอ็ดและผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นในสัปดาห์แรกของเดือนนี้

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดส่งเสริมโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ตลาดผ้าไหมผ้าฝ้ายเมืองร้อยเอ็ดและผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นในสัปดาห์แรกของเดือนนี้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

เมื่อวันนี้7ธค2564 เวลา09.30น.ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ) นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางดนิตา สมจิตต์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร ประชาชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ประจำปี 2564กิจกรรม : ตลาดผ้าไหม ผ้าฝ้ายเมืองร้อยเอ็ด และผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประจำทุกเดือน ในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมนี้ โดยการดำเนินงานของ นายพิช นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั้ง20อำเภอ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของที่ระลึก เครื่องดื่ม และ สมุนไพรที่ไม่ใช่เครื่องดื่ม รวมจำนวน 35 บูท เพื่อส่งเสริมการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจและรณรงค์การใช้และสวมผ้าไทย
นายพิช นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 กำหนดดำเนินงานในวันที่ 7-8 ธันวาคม 25564 เวลา 18.00-17.00 น.วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1. เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น,2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่ชุมชน,3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้และสวมใสผ้าไทย
กิจกรรมภายในงานเป็นการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประกอบด้วย 1.ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าไหม ผ้าฝ้าย จำนวน 28 บูท ประกอบด้วยผ้าลายสาเกต (ลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด) ผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าพื้นเมือง ระดับ 4 – 5 ดาว จาก 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด,2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร จำนวน 6 บูท ประกอบด้วย ข้าวอินทรีย์จากอำเภออาจสามารถ 2 บูท ขนมปั้นสิบจากอำเภอหนองฮี 1 บูท ขนมทองม้วนจากอำเภอหนองพอก 1 บูท แหนมหมูจากอำเภอศรีสมเด็จ 1 บูท และปลาส้มจากอำเภอจังหาร จำนวน 1 บูท,3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทของใช้ จำนวน 1 บูท เป็นผลิตภัณฑ์จักสาน ระดับ 4 ดาว จากอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง มาซื้อสินค้าภายในงานโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) เป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่
นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ขาดหายไป ตอนนี้น่าจะปลอดภัยจากโรคโควิดแล้ว จึงหันมาสนับสนุนกลุ่มฐานรากคือผลิตภัณฑ์OTOPในพื้นที่ จึงจัดตลาดนัดOTOPโดยนำผลิตภัณฑ์ดีดี เช่นผ้าไหม ผ้าฝ้าย ในพื้นที่จากทุกอำเภอมาจัดแสดงที่นี่จัดประจำทุกเดือนสัปดาห์ละ1ครั้ง ที่เป็นวาระที่คนร้อยเอ็ดหรือคนมาเที่ยวร้อยเอ็ดได้จับจ่ายใช้สอยของดีดีที่ร้อยเอ็ด โดยที่ไม่ต้องกระจายไปตามอำเภอต่างๆ ให้มารวมศูนย์อยู่ที่นี่ ทั้งผลิตภัณฑ์จากผ้าที่ได้รับความนิยม เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความคึกคักขึ้น เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ระดับรากหญ้าด้วยเพราะการที่จะหาตลาดที่รวมทุกอย่างที่จะดึงคนเข้ามาต้องใช้โอกาสเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยัง สามารถจัดหาเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกด้วย
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

กิจกรรมภายในงานเป็นการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าไหม ผ้าฝ้ายจังหวัดร้อยเอ็ด และผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 20 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 35 บูท ประกอบด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว