ร้อยเอ็ดเปิดงานถนนคนเดินการเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นวัตวิถีครั้งที่ 2 เพื่อประกาศความสำเร็จมหกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีชีวิตจาก 4.0 เรียนรู้จาก 20 อำเภอ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิดงานถนนคนเดินการเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นวัตวิถีครั้งที่ 2 เพื่อประกาศความสำเร็จมหกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีชีวิตจาก 4.0 เรียนรู้จาก 20 อำเภอ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-


วันชัย คงเกษม ผวจ.รอ.เปิดงานถนนคนเดินการเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นวัตวิถีครั้งที่ 2โดยดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจ.มี120บูธพร้อมมอบรางวัลดีเก่น การประกวดต่างๆ/ชสอท.:สมนึก-ประธาน/0817082129-

เมื่อเย็นวันนี้วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น บริเวณถนนรัชชูปะการ ข้างโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ดืจังหวัดร้อยเอ็ดนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานถนนคนเดินลานเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นวัตวิถีจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 2 ปี 2562 โดยการดำเนินงานของ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ กิจกรรมต่างๆประกอบด้วยอาทิการจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 120 บูทจากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด,การประกาศความสำเร็จและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบจังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562 หรือมหกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีชีวิตจาก 40 ศูนย์เรียนรู้จาก 20 อำเภอ

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานว่า.-สำหรับการจัดงานถนนคนเดินลานเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นวัตวิถีจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ตามประเพณีบุญเข้าพรรษาซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชน OTOP จังหวัดร้อยเอ็ดและโครงการประกาศ ความสำเร็จและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบจังหวัดร้อยเอ็ดปี 2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ OTOP, เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP ณวัดวิถีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด,และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์สมบูรณ์แบบจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-การจัดงานในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มอาชีพของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการ OTOP เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นการจัดงานที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างกว้างขวาง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท:MOITC:/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-