หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่ 18 จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ” เส้นทางเกียรติยศ..ถนนสาย พระราชดำริ ” ให้น้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65

หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่ 18 จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ” เส้นทางเกียรติยศ..ถนนสาย พระราชดำริ ” ให้น้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดการ รับชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “เส้นทางเกียรติยศ ถนนสายพระราชดำริ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่ทรงใช้ยุทธศาสตร์นำความเจริญเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความเป็นอยู่ของพสกนิกร ให้กับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2565 ณ อาคารกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์