ร้อยเอ็ด ทอดผ้ามหากฐิน ณ วัดฐิตวิริยาวนาราม (วัดป่าม่วง) สาขาวัดเขาสุกิม หมู่ที่ 5 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร

ร้อยเอ็ด ทอดผ้ามหากฐิน ณ วัดฐิตวิริยาวนาราม (วัดป่าม่วง) สาขาวัดเขาสุกิม หมู่ที่ 5 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันนี้ (5 พ.ย. 2565) เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหากฐิน ณ วัดฐิตวิริยาวนาราม (วัดป่าม่วง) สาขาวัดเขาสุกิม หมู่ที่ 5 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร

ด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เมตตาประทานผ้ากฐินให้ ดร.ขันธ์ชัย – คุณสมหวัง เกียรติศรีธนกร ประธานกรรมการบริษัทในเครือ KS.GROUPS นำไปถวาย ณ วัดฐิตวิริยาวนาราม (วัดป่าม่วง) สาขาวัดเขาสุกิม

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว