ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา10.00 น. ที่ศาลาพุทธคุณวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทยและได้รับความเมตตาจากพระครู สุจิตโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูสิริคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย พระครูสุชัยวรธรรม รองเจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พระครูสุวรรณโพธาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลอีเซ พระครูโพธิสัจจารักษ์ เจ้าคณะตำบลเสียว พระครูปุญญธรรมสุนทร เจ้าคณะตำบลผือใหญ่-หนองม้า พระมหาสุชาติ ฐานิสฺสโร เจ้าคณะตำบลโดด คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ คณะสงฆ์อำเภอยางชุมน้อย และพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมในพิธี โดยมีนางนิภา คงเพชรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ นางเพชรลดา เนตรเนติกุล ภริยานายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

นางขวัญตาคิดดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวนายชาญพิสุทธิ์โพธิ์หนองหว้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นางสาวอภิรัตน์ สุภาพ เสมียนตราอำเภอ นายบุญเริ่มนิลโชติ รักษาการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวข้าราชการพนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ข้าราชการพนักงานลูกจ้างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีในครั้งนี้

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ