พร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัย

พร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กองกำลังนเรศวร พร้อมด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 3608

จัดกำลังพล ร่วมกับ ประชาชน บ้านท่าตาฝั่ง เข้าดำเนินการปรับปรุงถนนที่ถูกน้ำป่าไหลหลากทำให้ถนนเสียหาย บริเวณ ถนนทางเข้า บ้านท่าตาฝั่ง – บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

#กองกำลังนเรศวร
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36
#ช่วยเหลือประชาชน