(มีคลิบ) “เจริญ ธรรมบัณฑิต” ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงใหม่ “นามอิสระ” อ.เชียงดาว เขต 2

“เจริญ ธรรมบัณฑิต” ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงใหม่ “นามอิสระ” อ.เชียงดาว เขต 2

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่อบจ.เชียงใหม่
การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไป 4 วัน มีผู้สมัครนายกแล้ว 4 คน และมีผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วจำนวน 129 คน ขณะเดียวกัน ได้มีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้สมัครส. อบจ.เชียงใหม่ เขต 2 พื้นที่อำเภอเชียงดาว ได้เดินทางมาสมัครเพื่อลงรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยอาสารับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว เขต 2

นายเจริญ ธรรมบัณฑิต กล่าวว่าตนเอง ได้มีการวางแผนเพื่อขอคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง โดยจะ นำพาพี่น้องชนเผ่าและพี่น้องคนพื้นเมืองในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการทำมาหากินไม่เบียดบังสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ป่าไม้ เน้นการทำมาหากินแบบสุจริตชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีสิ่งสาธารณูปโภคครบครันเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมต้นน้ำลำธารพื้นที่ป่า เนื่องจากอำเภอเชียงดาวเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำปิงซึ่งไหลผ่านลงมายังตัวเมืองเชียงใหม่ จึงนำรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่มี กลับไปพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้พี่น้องในพื้นที่เขต 2 อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญธรรมบัณฑิต ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์ 4 ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระ

ส่วนประวัติของ อาจารย์เจริญ ธรรมบัณฑิต “อ.จะแฮ” จบการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา คณะศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์ในการทำงานเป็นอาจารย์ 1 ระดับ 3 – อาจารย์ 2 ระดับ 6 ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, รักษาการหัวหน้าศูนย์กศน.อำเภอเชียงดาว, รักษาการผู้อำนวยการศูนย์กศน. อำเภอไชยปราการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย, ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา และ ผู้อำนวยการศูนย์กศนอำเภอไชยปราการแม่อายและอำเภออมก๋อย “คิดดี พูดดี ทำดี ได้ดี”.