ตราด/ผบ.ฉก.นย.ตราด ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 เพื่อดูความพร้อมด้านกำลังพลและแผนการปฏิบัติงานตามแนวชายแดน

ตราด/ผบ.ฉก.นย.ตราด ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 เพื่อดูความพร้อมด้านกำลังพลและแผนการปฏิบัติงานตามแนวชายแดน

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา นาวาเอก ปรีชา รัตนสําเนียง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เสนาธิการ ฉก.นย.ตราด และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ คณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี นาวาโท อกนิจ เตชะนัน ผบ.ฉก.น.ย. 182 บ้านหาดเล็ก พร้อมกำลังพลตั้งแถวรอรับการตรวจเยี่ยม ณ บริเวณหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาสในพื้นที่ ตำบลหาดเล็ก
นาวาเอก ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวว่าการเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในวันนี้เพื่อดูความพร้อมด้านกำลังพลและแผนการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในพื้นที่เป็นพื้นที่ทางทะเลและเขาต้องเคร่งครัดการปฏิบัติงาน จึงสั่งกำชับให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยดูแลกำลังพลให้อยู่ในระเบียบ วินัย และประพฤติตนเป็นคนดี ไม่สร้างความเสื่อมเสียแก่หน่วยงาน อีกทั้งยังสั่งการให้ดูแลด้านการช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ทําได้ทันที่หากมีชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ

จากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุป แผนการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน โดยนาวาโท อกนิจ เตชะนัน เป็นผู้กล่าวรายงานการปฏิบัติ และปัญหาด้านต่างๆที่ผ่านมา เช่น การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวกัมพูชา เมื่อตรวจพบจะทำการผลักดันกลับประเทศทันที อีกทั้งปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อำเภอคลองใหญ่ และขนส่งออกนอกประเทศทางทะเล รวมถึงลักลอบขนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และแก๊สหุงต้มออกนอกราชอาณาจักร เป็นต้น พร้อมกันนี้หลังบรรยายสรุปเสร็จ นาวาเอกปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมคณะเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดและผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลคลองใหญ่และหาดเล็กได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพจํานวน 24 ถุง ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตําบลหาดเล็กและตําบลคลองใหญ่อีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงานชายแดน