จังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าจัดงานกาชาดและประเพณีปีใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี 2564

จังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าจัดงานกาชาดและประเพณีปีใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 นี้

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานกาชาดและประเพณีปีใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำปี 2564 ที่ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานกาชาดและประเพณีปีใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ในระหว่างวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2564 รวม 10 วัน ณ บริเวณมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ประสบธารณภัยต่าง ๆ

ทั้งนี้ กิจกรรมในงาน ประกอบไปด้วย การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแสดงผลงานและนิทรรศการของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและอำเภอ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของอำเภอ การแสดงของศิลปินชื่อดังจำนวนมากและการกำหนดให้พื้นที่ในการจัดงาน เป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายจังหวัด เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการจัดงานประจำปี ประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

//////////ศรีไพร ทูลธรรม.ผู้สื่อสำนักข่าวTIGERNEWSTV.รายงานขอบคุณเครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด