บูรณาการดับไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไทย

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
บูรณาการดับไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไทย6 เมษายน 2562
ร่วมบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย ทำการขึ้นดอยดับไฟป่าที่ลุกไหม้มาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากพม่าเข้าไทย ชุดปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตำบลแม่อาย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่อาย บริเวณบ้านปางต้นเดื่อ ดอยลาง อ.แม่อาย โดยไฟไหม้เป็นแนวยาวมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ชุดแก้ปัญหาไฟป่าได้ช่วยกันเข้าสกัดทำแนวกันไฟไว้ตลอดเส้นแนวชายแดน ไม่ให้ไฟไม่ลามข้ามแนวกันไฟเข้ามา สถานการณ์ตอนนี้ไฟดับแล้ว พื้นที่ความเสียหายประมาณ 30 ไร่

เป็นแนวยาวประมาณ 3.5 กม. ชุดปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่อาย นำโดย พ.ต.ต.ภควัน ขันติพิทักษ์กุล สวป.ๆ ร.ต.อ.ประทีป วงค์แพทย์ รอง สวป. จนท.อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก สถานีควบคุมไฟป่าดอยผ้าห่มปก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม 39 (แม่แหลง) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม 1 (น้ำยอน) ทหารพรานฐานปฏิบัติการบ้านกลางแสนเครือ อบต.ดอยลาง ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อส.อ.แม่อาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครดับไฟป่าหมู่บ้านและชาวบ้าน จำนวน 150 คน ใช้เวลาดับไฟ 3 ชั่วโมง