กรมป่าไม้ รับ”ผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมบริวารพระกฐิน” เตรียมทอดถวาย

แพร่///

กรมป่าไม้ รับ”ผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมบริวารพระกฐิน” เตรียมทอดถวาย ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารฯ 17-18 พ.ย.นี้

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายสงคราม ขาวสะอาดผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่
กล่าวว่า วันนี้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้ารับผ้าพระกฐินพระราชทาน และบริวารพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ตามที่กรมป่าไม้ขอพระราชาทนไปทอดถวาย ยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งกำหนดจัดพิธีระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

และจากนั้นได้นำผ้าพระกฐินพระราชทาน มาวางบนพานแว่นฟ้า หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมอนุโมทนาและร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 กับกรมป่าไม้ โดยสามารถร่วมทำได้ที่ได้ ณ ตู้รับเงินทำบุญ หรือ สแกนคิวอาโค้ด ชื่อบัญชี “กฐินพระราซทานกรมป่าไม้” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 039-0-47979-9 ที่ตู้รับเงินทำบุญได้โดยตรง

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน