ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่119รายบุคลากรทางการแพทย์6คน ใน14อำเภอ มีเสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 195 ราย

ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่119รายบุคลากรทางการแพทย์6คน ใน14อำเภอ มีเสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 195 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ จนท.รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันนี้ (ระลอก มกราคม 2565)ใน14อำเภอจาก20อำเภอ 119 ราย ผู้ป่วยสะสม 38,345 รายรักษาหาย 187 ราย คงพยาบาล 2,190 ราย เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 195 ราย ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ยืนยันสะสม ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยอดสะสม :52,119 ราย เรือนจำ 0 ราย เสียชีวิตสะสม : 313 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอ
ใน 14 อำเภอ จาก 20 อำเภอ ดังนี้
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 119 ราย อาทิ
1.โพนทอง 29 ราย 2.สุวรรณภูมิ 23 ราย 3.เสลภูมิ 12 ราย 4.ปทุมรัตต์ 0 ราย 5.หนองฮี 0 ราย

ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(RT-PCR) 119 ราย
ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 5 ราย เฝ้าระวังสูง 3 ราย พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 2 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 114 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อในจังหวัดวันนี้(RT-PCR) 114 ราย
สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน 82 ราย ติดเชื้อในสถานศึกษา 0 ราย ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 26 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK บวก รายใหม่วันนี้ 960 ราย
รวมสะสม 90,611 ราย
มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 195 ราย อาทิ
ผู้เสียชีวิตรายที่ 195 :

ㆍเป็นผู้ป่วยโควิด19 เพศชาย อายุ 68 ปี ภูมิลำเนา อ.ธวัชบุรี เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเสือดสมอง
ไม่ได้รับวัคชื่นโควิด 19 ปัจจัยเสี่ยง ผู้สัมผัสร่วมบ้านติดเชื้อ วันที่ 12 เมษายน 2565 เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลธวัชบุรี ด้วยอาการ ไข้ ไอ ตรวจคัดกรอง ATK พบผลบวก รักษาแบบ Home Isolation วันที่ 22 เมษายน 2565 เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลธวัชบุรี
ด้วยอาการ ซึม ไม่พูด หายใจหอบ ส่งรักษาต่อที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ส่งตรวจ RT-PCR พบเชื้อโควิด19 มีภาวะ ปอดอักสบ และติดเชื้อในกระแสเลือด
เสียชีวิต วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 02.00

แนะนำ
ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองสูงสุดกับทุกคน
แม้เป็นคนในครอบครัว และเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นตามกำหนด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานสาธารณ์สุขจังหวัดร้อยเอ็ด / www.sasuk101.moph.go.th / โทs 043 511754 ต่อ 102

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว