“พบปะ เยี่ยมเยียน รับทราบปัญหา พื้นที่รับผิดชอบของหน่วย”

“พบปะ เยี่ยมเยียน รับทราบปัญหา พื้นที่รับผิดชอบของหน่วย”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ผู้บังคับกองพันกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ตรวจเยี่ยมกำลังพลซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนรับผิดชอบของหน่วย จำนวน 3 พื้นที่ดังต่อไปนี้ 1. มว.ม.รปภ.พระตำหนักเขาค้อ ตำบลสะเดาะพง 2. ชป.ศอป.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก

ตำบลสะเดาะพง 3. พิพิธภัณฑ์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก (เรือนร่มเกล้า) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหาข้อขัดข้อง และได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงให้ข้อเน้นย้ำของผู้บังคับบัญชา สำหรับกำลังพลที่ขึ้นปฏิบัติงานราชการสนาม ประจำปีงบประมาณ 2566