จิตอาสา ให้น้ำใจผ่านสายน้ำโลหิต ช่วยชีวิตประชาในยามฉุกเฉิน

#จิตอาสา ให้น้ำใจผ่านสายน้ำโลหิต ช่วยชีวิตประชาในยามฉุกเฉิน

กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยบริจาคโลหิตให้กับดาบตำรวจสุพนธ์ มีท้วม ซึ่งป่วยด้วยโรคตับอักเสบและเส้นเลือดกระเพาะอาหารแตก รักษาตัวอยู่ตึกพิเศษโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ต้องการเลือดเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันกำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โดยทุกขั้นตอนการรักษาอยู่ความความดูแลของคุณหมอและพยาบาลเฉพาะโรค ทางญาติจึงขอรับการบริจาคเลือดมายังหน่วยโดยตรงทางหน่วย จึงจัดกำลังพลบริจาคโลหิตเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการรักษา และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหนึ่ง ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 3,600 ซีซี