ทีมทันตกรรมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในช่องปาก ชวนน้องแปรงฟัน “ส่งเสริม ทันตสุขภาพ สร้างวินัยที่ดีเพื่อช่องปากที่สะอาดของเด็กก่อนวัยเรียน

ทีมทันตกรรมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในช่องปาก ชวนน้องแปรงฟัน “ส่งเสริม ทันตสุขภาพ สร้างวินัยที่ดีเพื่อช่องปากที่สะอาดของเด็กก่อนวัยเรียน”

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบภารกิจให้ ทีมทันตกรรมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน และสาธิตการแปรงฟันแบบถูกวิธีให้กับคุณครู และผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

โดยทีมทันตกรรมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีการสอนวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน และได้ทำการตรวจฟัน สาธิตการแปรงฟันให้เด็กแบบถูกวิธี ให้กับคุณครู และผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กๆ ได้รับชม เนื่องจากเด็กอาจยังไม่รู้วิธีการแปรงฟันที่เหมาะสมกับฟันของตนเอง ผู้ปกครองจึงควรให้ความช่วยเหลือ ด้วยการสอนวิธีแปรงฟัน และขัดฟันให้เด็กแบบถูกวิธี และได้แนะนำผู้ปกครองเด็กไปพบทันตแพทย์เป็นประจำ
เพื่อให้ลูกหลานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์มีทันตสุขอนามัยที่ดี