นายกตู่นันทิดา เยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า วันแรกให้กำลังบุคคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์

นายกตู่นันทิดา เยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า วันแรกให้กำลังบุคคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์

เมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ 24 มกราคม 2565 น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายพิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายก อบจ.สมุทรปราการ ได้เดินทางมาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า ริมเขื่อนเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีน ที่ทางสภากาชาดไทยได้จัดสรรโควตาวัคซีนโมเดอร์น่า มาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 แสนโดส เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชน โดยที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นา แบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งในวันนี้พบว่ามีประชาชนเดินทางมารับการฉีดวัคซีนกว่า 1 พันคน โดยมีบริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ได้นำขนมปังโกลด์เบรด จำนวน 1,000 ชิ้น มามอบให้กับ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปแจกให้กับผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ก่อนที่ น.ส.นันทิดา และคณะจะเดินเข้าไปทักทายประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีน และให้กำลังในบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าประจำศูนย์ฉีดวัคซีน ซึ่งมีการจัดคิวตามเวลานัดหมายการฉีดวัคซีน เพื่อความเป็นระเบียบและลดการแออัด
น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ ได้กล่าวว่า ในช่วงแรกนั้นจะเปิดฉีดวัคซีน 3วันแรกให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ได้ลงทะเบียนไว้ จำนวน 3,600 คน

ที่ลงทะเบียนฉีดเข็มแรกกันไว้ หลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม คือ 3 วันแรกที่จัดอยู่ในสภากาชาดที่กำหนดไว้ คือ กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และเด็กที่มีอายุ 12-24 ปี และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 ก็จะเริ่มฉีดให้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณชาวจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้ความสำคัญไม่ว่าการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงที่โควิด 19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ และก็ต้องขอขอบคุณสภากาชาดไทยด้วย ที่ได้มอบวัคซีนโมเดอร์น่า มาให้ชาวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ฉีดกันถึง 1 แสนโดส และก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ให้ใช้สถานที่ริมเขื่อนเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยทั้งสาธารณสุขจังหวัด และบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ อบจ. ซึ่งในครั้งนี้เราก็ทำงานกันเป็นครั้งที่สองของการฉีดวัคซีน ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว และตอนนี้โควิดกลับมาอีกครั้งเราก็มาบริการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนอีกเป็นรอบที่สองซึ่งเป็นวัคซีนโมเดอร์นา ส่วนในเรื่องการจัดระเบียบของผู้ที่มารอรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เราได้มีการจัดวางระบบและแยกเป็นส่วน ๆ โดยมานั่งรอที่ด้านนอกก่อนเป็นจุดแรก และก่อนที่จะเข้ามาในกระโจมสีขาว ก็ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายและล้างมือด้วยเจวแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้ามาด้านในซึ่งมีการจัดระเบียบการนั่งที่มีการเว้นระยะห่าง ซึ่งเท่าที่ดูในวันนี้เราจะต้องมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพิ่มอีกเพื่อให้อาการได้เกิดการถ่ายเทได้มากขึ้น ก็เพื่อให้พี่น้องได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เพราะในแต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมารับการฉีดวัคซีนวันละกว่า 1 พันคน เพราะฉะนั้นริมเขื่อนแห่งนี้ก็เหมาะที่จะเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนที่พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวก

*** ภาพ – ข่าว ก๊วก สมุทรปราการ ***