ตราด/ศรชล./ภาค ๑ ช่วยเหลือชาวกัมพูชาป่วยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเกาะกูดอาการผู้ป่วยหนัก จํานวน 1 ราย

ตราด/ศรชล./ภาค ๑ ช่วยเหลือชาวกัมพูชาป่วยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเกาะกูดอาการผู้ป่วยหนัก จํานวน 1 ราย

เมื่อคืนกลางดึกวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยนช์ของชาติ จ.ตราด นาวาเอก สุรศักดิ์ ภาแก้ว รองผู้อํานวยการรักษาผลประโยนช์ของชาติ จ.ตราด ได้สั่งการให้เรือเอก ยุทธนา วงศ์ช่าง หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จ.ตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ฯร่วมให้การช่วยเหลือและประสานการปฎิบัติหน้าที่และได้รับการประสานจากโรงพยาบาลตราด ได้ขอการสนับสนุนเรือ เพื่อทําการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเกาะกูด เพื่อนําผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตราด ผู้สื่อข่าวได้สอบถามทราบชื่อ นายซัน อิง เป็นชาวกัมพูชา อายุ 62 ปี นอนป่วยรักษาที่โรงพยาบาลเกาะกูด มีอาการหนัก ไข้ขึ้นสูง ไอมีเสมหะปนเลือด เหนื่อย หายใจเร็ว ซึมคาดว่าอาจติดเชื้อในกระแสเลือด

แพทย์ได้ทําการใส่เครื่องช่วยหายใจทางเจ้าหน้าที่และกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่ให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีที่เรือ ต.263 เข้ามาถึงเทียบท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ นําผู้ป่วยจากเรือ ต.263 ขึ้นรถส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลตราดทันที โดยรถฉุกเฉินโรงพยาบาลคลองใหญ่ส่งผู้ป่วย สําหรับทีมแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยตามเส้นทางคอยดูอาการผู้ป่วยอย่างไกล้ชิด จากการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยใช้เวลาการเดินทางจากฝั่งไปเกาะกูดไปกลับ 2 ชั่วโมง ของเจ้าหน้าที่เรือ ต.263 และ ศรชล จ.ตราด ผลการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อม จนท.ฯ ร่วมให้การช่วยเหลือและวินิจฉัยอาการและรักษาตัวต่อ โรงพยาบาลตราด ในการเคลื่อนย้ายผูป่วยเส้นทาง
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด