สระแก้ว – ประธานชัยเวช ชุมชนเมืองย่อย 19 (บ้านเอื้ออาทรเมืองสระแก้ว) สั่งลุยวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

สระแก้ว – ประธานชัยเวช ชุมชนเมืองย่อย 19 (บ้านเอื้ออาทรเมืองสระแก้ว) สั่งลุยวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยเวช ประวัติดี ประธานชุมชนเมืองย่อยที่ 19 (บ้านเอื้ออาทร) พร้อมคณะกรรมการชุมชน บ้านเอื้ออาทร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้วจัดประชุมประจำเดือน มีลงมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นางจริยาภรณ์ ดลทรัพย์

เป็นตำแหน่ง ที่ปรึกษาฯ ในการช่วยงานชุมชน และแต่งตั้งกรรมการร่วมอีกหลายท่าน พร้อมด้วยจัดตั้งทีมเยาวชนในหมู่บ้านมาช่วยงานพัฒนาชุมชน และประชุม วางแผนงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นชุมชนแข็งแกร่งและ น่าอยู่ ต่อไป

ข่าวภาพ : นายวงศกร ศรีสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน