สัมพันธ์แน่นแฟ้น ชายแดนไทย กัมพูชา

“สัมพันธ์แน่นแฟ้น ชายแดนไทย กัมพูชา”

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.66 กองกำลังบูรพา โดย พันเอก ชัยณรงค์ กาสี รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 12 ฉก.ร.12 พร้อมด้วย ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 และ กำลังพล 8 นาย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับคณะผู้นำส่วนราชการฝ่ายกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ประกอบด้วย
1.พ.อ.เจียจัน สุเพียเรือด – หน.สน.ปกท. อ.มาลัย
2.พ.ต.ซก สุพอน – รอง หน.สน.ปกท. อ.มาลัย
3.พ.ต.ซก จันทา – รอง ผบ.พัน.511 / เสนาธิการ พัน.ร.511 พลน้อย ร.51
4.ร.อ.บัน นาริด – รอง ผบ.พัน 513 พลน้อย ร.51
5.พ.ต.เจีย ริด – ผบ.ร้อย.ทปอ.ที่ 1 อ.มาลัย
6.ร.ต.เซา สมบัติ – จนท.การข่าว ทบ.กพช. ประจำพื้นที่ อ.มาลัย
7.พ.ต.ต.โปว รัตนา – หน.จต.กะบาลสะเปียนมาลัย พร้อมด้วยผู้ติดตาม จำนวน 6 นาย ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

โดยการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ครั้งนี้ได้เน้นไปที่การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ร่วมสกัดกั้นการลักลอบนำยานพาหนะข้ามแดน, การลักลอบข้ามแดนของแรงงานชาว กพช., การลักลอบนำอาวุธสงครามข้ามแดน และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ

ตามแนวชายแดน ,หากมีปัญหาระหว่างประชาชนกับประชาชน หรือเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองฝ่ายที่อยู่ตามแนวชายแดน ให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย, การเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุต่างๆ ตามแนวชายแดน และการช่วยเหลือประชาชนที่มีความต้องการเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลเร่งด่วนในราชอาณาจักรไทย, การร่วมมือผลักดันโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา และการเสนอให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธไมตรีของทั้งสองฝ่าย

ผลการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย เห็นชอบร่วมกันในข้อหารือทุก ๆ ประเด็น และการขอความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และตามเป้าหมายของรัฐบาลทั้งสองฝ่าย หากมีปัญหาอะไร ให้มีการติดต่อประสานงานเจรจากันโดยสันติวิธี และให้มีการกระชับสร้างความสัมพันธ์ เพื่อยกระดับในการพัฒนาของประชาชนทั้งสองฝ่าย ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด

ข่าวภาพ : กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว