สระแก้ว – จัดงานบุญสารทเดือนสิบ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๖

สระแก้ว – จัดงานบุญสารทเดือนสิบ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ชมรมชาวใต้จังหวัดสระแก้ว จัดงานบุญสารทเดือนสิบ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประธานพิธีเปิดงานบุญสารทเดือนสิบ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๖ในระหว่างวันที่ ๖-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ (รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์การรำลึกถึงบรรพบุรุษของชาวปักษ์ใต้ ณ ตลาดหัวมุมอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาพข่าว : วงศกร ศรีสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน