ระดมเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ตอละอำเภอสบเมย

ระดมเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ตอละอำเภอสบเมย

ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านแม่ตอละ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมากพบมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการด่วนให้ทางนายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย จัดกำลังร่วมกับ ทหารหน่วยบัญชาการพัฒนา ( นพค. 36) หมวดทางหลวงแม่สะเรียง และทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สาธารณสุขอำเภอสบเมย ตำรวจภูธรสบเมยเข้าให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุในเบื้องต้นพร้อมรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันหลังพบว่าบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด 27 หลังคาเรือน
โดยสรุปผลการประชุมวางแผนหารือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากบ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
1. สถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อำเภอสบเมยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินสถานการณ์และรายงานให้อำเภอทราบเป็นระยะ

2. ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
2.1 ทางหลวงชนบทแม่สะเรียง หมวดทางหลวงแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่
2.2 สาธารณสุขอำเภอสบเมย โรงพยาบาลสบเมย ส่งทีมแพทย์เข้าไปในพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนและกลุ่มเปราะบาง
2.3 นพค.36 ทพ. 3607 ตชด. เข้าพื้นที่สนับสนุนช่วยเหลือดูแลความสงบเรียบร้อย
2.4 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเตรียมสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
2.5 กิ่งกาชาดจัดเตรียมของอุปโภค-บริโภค สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2.6 เกษตรอำเภอสบเมยและปศุสัตว์อำเภอสบเมย สำรวจความเสียด้านพืชและด้านสัตว์

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ /เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.ป.ธนวัฒน์