จังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน ” OTOP CITY 2022 มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย “

จังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน ” OTOP CITY 2022 มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย ”

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายนายอังกูร ศีลาเทวากูล รอง ผวจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP CITY 2022 มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย ” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งยังเยี่ยมชมให้กำลังใจ ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป ของจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมจำหน่ายภายในงาน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานพิธีเปิดงาน พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน
“OTOP CITY 2022 มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย ”กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดงาน“ OTOP CITY 2022 มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย ” ระหว่างวันที่17-25 ธันวาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 -3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP และ OTOP ชวนชิม
กิจกรรมหลัก มีดังนี้
1.การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคี ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์
3. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารชวนชิม

4. การจัดพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2022
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ต กิจกรรมจับรางวัลชิงโชค และกิจกรรมนาทีทอง
กิจกรรม HIGHLIGHTS มีดังนี้
1. ศิลปิน OTOP “ นำเสนอผลงานที่มีอัตลักษณ์ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า”
2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ”นำเสนอชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ที่มีภายในท้องถิ่นหรือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”
3. ผ้าไทยใส่ให้สนุก ”ใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส ”
4. OTOP ของขวัญ ของฝาก “จัดแสดง สาธิต และจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เหมาะสมเป็นของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่”
ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีมี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานดังกล่าว จำนวน 35 บูท รายละเอียด ดังนี้
1.ประเภทอาหาร จำนวน 12 บูธ
2.ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 บูธ
3.ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 8 บูธ
4.ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวน 4 บูธ
5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 4 บูธ
6.ประเภท OTOP ชวนชิม จำนวน 2 บูธ
7.ประเภทกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 1 บูธ
8.ประเภท OTOP Brandname จำนวน 1 บูธ
9.ประเภท OTOP Premium จำนวน 2 บูธ
การเข้าร่วมพิธีฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน