ร้อยเอ็ดเปิดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 11 ชูโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมเสวนาวิชาการกิจกรรมบันเทิงตลอด 3 วันระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคมนี้ /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-suthap-kanit-bopit/0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 11 ชูโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมเสวนาวิชาการกิจกรรมบันเทิงตลอด 3 วันระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคมนี้

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-suthap-kanit-bopit/0817082129-


PALANCHAI TV ร้อยเอ็ดเปิดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ ระหว่าง7-11สิงหาคมนี้/ชสอท:MOITC/สมนึก-สุเทพ-คณิตร-บพิตร/0817082129-

เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10:30 น ณห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 11 โอกาสแห่งการเรียนรู้(Opportunity Learning) โดยการดำเนินงานของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,นายบรรจงโฆษิต จิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมแข่งขันการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7-10สิงหาคม นี้

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับว่า-จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ มีภูมิศาสตร์วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งถือว่ามีความหลากหลาย ที่จะให้ผู้มาเยือนทุกท่านได้เรียนรู้ศึกษา ชาวร้อยเอ็ดเราทุกคนพร้อมและมีความยินดี ต้อนรับแขกทุกท่านโดยมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้วางแผนและเตรียมการไว้อย่างดีเยี่ยมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคน ที่มาร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นในครั้งนี้ ทางด้านการคมนาคมเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่จัดงานร้านอาหารต่างๆ พร้อมทุกด้าน ที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองทั่วประเทศ

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดใหญ่ ไม่ธรรมดา งานจะจัดขึ้นในวันที่ 7 ถึง 10 ส.ค. นี้ ซึ่งในงานจะมีการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ รวมถึงโครงงาน ผลงานครูผู้สอน ใช้สนามแข่งขันทั้งหมด 5 สนาม ด้วยการเลือกชมและเชียร์ตามอัธยาศัย

โดยโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น เป็นสถานที่เปิด,พิธีปิด,เวทีแห่งเกียรติยศ รับโล่รางวัล และสนามการแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ในช่วงเปิดมีการเสวนาวิชาการ เป็นการรวมกันของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับประเทศอาทิ รองศาสตราจารย์ดร.เอกชัย ที่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในหัวข้อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงรับฟังข้อคิดแรงบันดาลใจดีๆจากคนบันเทิงและ กีฬาระดับชาติ ในหัวข้อ วัยฝันการศึกษา สู่ความสำเร็จได้แก่ นายแพทย์เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช หรือริทเดอะสตาร์,น้องมิลค์-เด็กหญิงวรรญา วรรณผ่อง แชมป์การแข่งขันโดรนระดับโลก และนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดงานกล่าวว่า.-เราต้องพัฒนาทั้งครูแบะเด็ด โดยให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีทักษะอาชีพ ไปพร้อมกันโดยรูปแบบการเรียนการสอน เด็กเล็กเน้นการดูแลการเตรียมความพร้อม ไปสู่การเรียน ในอนาคตเสริมพัฒนาการ ให้ร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ตามแผนพัฒนา 4 ปีคือปี 2560 ถึง 2564

การจัดงานดังกล่าว จึงถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ของกรมการส่งเสริมท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางและกลยุทธ์ ที่ตรงกับแผนพัฒนาสี่ปี จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 11 โอกาสแห่งการเรียนรู้ Opportunity Learning ระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ขอให้การจัดงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

/PALANCHAI TV/ชมรมนสื่อออนไลน์IT/สมนึก-สุเทพ-คณิต-บพิตร/0817082129-