อนุ กมธ.กิจการคนพิการ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการด้วยงานวิจัย

อนุ กมธ.กิจการคนพิการ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการด้วยงานวิจัย

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสดุดี 1 โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการด้วยงานวิจัย โดยนายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมการกิจการคนพิการ ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย พร้อมด้วยนายสุพล บริสุทธิ์

ที่ปรึกษากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชูศักดิ์ จันทานนท์ เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นางอาทิชา นราวรวัชร ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย และนายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนารับฟังความเห็น เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการด้วยงานวิจัย” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนพิการซึ่งเป็นเครือข่ายสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดและองค์กรคนพิการจากทั่วประเทศ ในการจัดการความรู้จากปฏิบัติการของคนพิการในฐานะเจ้าของปัญหาและผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบาย และการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปสังเคราะห์สำหรับใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการ