โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 8 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป ในชุมชนเมืองร้อยเอ็ด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 8 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป ในชุมชนเมืองร้อยเอ็ด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่องๆ โดยปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ดมี ผู้ติดเชื้อสะสมถึง 10,721 คน มีผู้เสียชีวิตสะสม 94 คน (ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะมีโอกาสป่วยรุนแรง และเสียชีวิตสูง จากโควิดมากกว่าวัยอื่น
เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงวัย โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงจัดการฉีดวัคซีน โดยฉีดเข็มแรกเป็นซิโนแวค และเข็มสองเป็นแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งมีผลการวิจัยรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ได้สูง สามารถเร่งสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็ว ภายใน 6 สัปดาห์ ซึ่งบางสูตร ต้องรอถึง 2 หรือ 3 เดือน
โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ได้ที่หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลร้อยเอ็ดศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (สวนพยอม) หรือ รพ.สต.ใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.-15.00 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.043-518200 ต่อ 7174,7175

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกซิโนแวค ให้กับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วย 8 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป ในเขตชุมชนเมืองร้อยเอ็ด โดยจะจัดบริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการติดเชื้อและลดอัตราการป่วยหนักจากโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนชาวร้อยเอ็ด และวันที่ 1 กันยายน 2564 ช่วงเช้าจัดบริการที่ชุมชนมั่นคงพัฒนา ช่วงบ่ายที่ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า และตลาดหนองแคน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก/ปชส.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด