สงขลา/สะเดา ผบ.พล.ร.5 ร่วมกับ องค์การภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจเมืองชายแดนไทยมาเลเซีย ประชุมหารือการเปิด DANNOK SAND BOX เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองชายแดน และเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพล ที่รับผิดชอบแนวชายแดนไทยมาเลเซียฝั่งอำเภอสะเดา

สงขลา/สะเดา ผบ.พล.ร.5 ร่วมกับ องค์การภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจเมืองชายแดนไทยมาเลเซีย ประชุมหารือการเปิด DANNOK SAND BOX เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองชายแดน และเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพล ที่รับผิดชอบแนวชายแดนไทยมาเลเซียฝั่งอำเภอสะเดา

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 64 พล.ต.ศานติ สกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 / ผบ.ฉก.สงขลา ได้เดินทางมาที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อมาตรวจเยี่ยมกำลังพลในการปฎิบัติงาน และเน้นย้ำการทำงาน ให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายที่จะลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ ผ่านเข้ามายังประเทศไทย จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่นสินค้าหนีภาษี น้ำมัน ใบพืชกระท่อม ฯลฯ และ เข้าร่วมประชุมกับ นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ด่านนอก โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนวด ฯลฯ เพื่อปรึกษาหารือ กับผู้ประกอบการธุรกิจที่ด่านนอก ในการเปิด Donnok sand box เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองชายแดน ในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้กลับมาคักคัก และ จะได้มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่บ้านด่านนอก ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากมีประกาศปิดด่านพรมแดน ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออก ทั้งภาคธุรกิจเกือบทุกอย่าง ต้องอาศัยการค้าและการท่องเที่ยวหรือเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรม ที่ยังเปิดให้บริการเหลืออยู่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงแรงงานในภาคธุรกิจส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นคนต่างถิ่นต่างพากันย้ายกลับภูมิลำเนา เนื่องจากไม่มีงานและขาดรายได้

นาย วรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ ได้ข้อยุติในการประชุมการเปิด Donnok sand box
ซึ่งทางผู้ประกอบการได้ให้ทางจังหวัดช่วยเหลือ ทั้งการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านด่านนอก ซึ่งมีเขตรอยต่อติดกับประเทศมาเลเซีย จึงได้รีบเสนอให้มีการเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

ด้านพล.ต. ศานติ สกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5 กองกำลังเทพสตรี กล่าวว่า ในส่วนของทางด้านความมั่นคง เมืองชายแดนไทยมาเลเซีย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ว่า Donnok sand box ไม่เหมือนกับทางภูเก็ต และเกาะสมุย ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ติดแนวชายแดน ในส่วนด้านความมั่นคงนั้นแนวชายแดนเรายังเข้มงวดเหมือนเดิม ในเรื่องการสกัดกั้นต่างๆ หรือการนำพาแรงงานต่างด้าวและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ยังคงยืนยันว่า ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ยังคงเข้มข้นในการสกัดกั้นการข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย เมื่อมีการเปิดพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะด่านนอกแล้ว ก็มีกำลังพลเพียงพอ ที่จะคอยสอดส่องการกระทำความผิด และไม่ต้องกังวลด้านความมั่นคง เพราะทุกภาคส่วนได้ประสานงานกันเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการคุยกับทางประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย

นายสิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา ( ดร.อ๋อง ) ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรักษ์ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา บอกว่าได้ร่วมกันวางแนวทางด่านนอก Donnok sand box เพื่อเปิดด่านพรมแดนสะเดา ซึ่งเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกครั้ง ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งสอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศภายใน 120 วัน ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศเอาไว้ในเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกัน

จึงได้เตรียมความพร้อมในโครงการ Donnok sand box เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวของบ้านด่านนอก โดยในเฟสแรกคาดว่าจะเริ่มเปิดด่านพรมแดนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ แล้วใช้เวลาในการประเมินผลเป็นเวลา 2 เดือนโดยกำหนดเส้นทางโครงการ ในระยะแรกกำหนดจากบริเวณด่านตรวจพืชเก่าไปจนถึงด่านศุลกากรสะเดาระยะทาง 2.7 กม. ห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกพื้นที่นี้ หลังจากเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมก็จะมีการประเมินผลซึ่งหากเป็นไปด้วยดีก็อาจจะมีการขยายผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสามารถเดินทางเข้าไปจนถึงอำเภอหาดใหญ่ได้

ภาพ/ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา