พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ตลาดประชารัฐต้องชม ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ภาคใต้ จากจังหวัดชุมพร /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม ตลาดประชารัฐต้องชม ถนนคนเดิน สาเกตนคร ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ภาคใต้ จากจังหวัดชุมพร

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-


/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/
ตลาดนัดตัองชมผลไม้สดจากชุมพร/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการจัดกิจกรรม ตลาดประชารัฐต้องชม “ถนนคนเดิน สาเกตนคร” ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ภาคใต้ จากจังหวัดชุมพร ที่ บริเวณถนนคนเดินข้างโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร นำมังคุด ทุเรียน ลองกอง จากภาคใต้ จังหวัดชุมพร มาร่วมจำหน่ายในงาน ซึ่งมีผู้บริโภคชาวร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเดินทางมาซื้อไปบริโภค เป็นจำนวนมาก
นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 เป็นช่วงที่ผลผลิตผลไม้ภาคใต้ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรผู้ปลูกผลไม้ ดังนั้นเพื่อให้ราคาผลไม้มีเสถียรภาพจึงต้องมีการดำเนินการสนับสนุนบริหารจัดการ โดยระบายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตไปยังตลาดปลายทางอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้ที่มีความสดและคุณภาพดี

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้กำหนดกิจกรรมการรณรงค์การบริโภคและส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลไม้ภาคใต้ผ่านช่องทางตลาดกลาง ตลาดสด ตลาดประชารัฐต้องชม
ส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เป็นการกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทย และประชาสัมพันธ์ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า กิจกรรมการรณรงค์การบริโภคและส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลไม้และส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด พร้อมทั้งมีกิจกรรม ลด แลก แจก และเชิญชิมฟรีตลอดงาน ผลไม้ส่งตรงมาจากสวนเกษตรกรจังหวัดชุมพรโดยตรง

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ