ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบใช้ไฟหลวง ได้มีการปลดไฟที่เชื่อมต่อจากไฟหลวงออก และนำเครื่องปั่นไฟฟ้า เข้ามาเพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแทน

ปทุมธานี
ตามที่ผู้สื่อข่าวหลายสำนัก
ได้นำเสนอข่าวผู้รับจ้างประดับไฟภายในงานการแข่งขันเรือยาว
ณ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
ได้มีการลักต่อไฟหลวงใช้โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
เวลาประมาณ 19.00 น
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบใช้ไฟหลวง

ได้มีการปลดไฟที่เชื่อมต่อจากไฟหลวงออก
และนำเครื่องปั่นไฟฟ้า
เข้ามาเพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแทน
แต่ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังคงนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสัญญาจ้าง ผู้ควบคุมงาน
ผู้ตรวจรับงาน
จะปล่อยสัญญาจ้างเดินไปแบบนี้หรือ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ความผิดของผู้รับจ้างประดับไฟภายในงาน
สำเร็จแล้วนะครับท่าน

ประชาชนฝากถึงนายอำเภอป้ายแดง หนุ่มไฟแรง
ในส่วนของท่านนายอำเภอเมืองปทุมธานี
ผู้มีหน้าที่ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย
แจ้งหน่วยงานของรัฐผู้เสียหายดำเนินการแจ้งความผู้ลักลอบใช้ไฟฟ้าหลวง
สังคมต้องการคำตอบ
และหวังว่าเรื่องนี้คงไม่เป็นเพียงแค่ไฟไหม้ฟาง