จังหวัดแพร่ยังคงเน้นมาตรการดูแลความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่ 2566 กำชับดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง

แพร่//

จังหวัดแพร่ยังคงเน้นมาตรการดูแลความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่ 2566 กำชับดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง


วันนี้(4ม.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ พ.ต.อ. พีรกร พรมมา ผู้กำการ(สอบสวน) ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2566 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ดำเนินการดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเข้มข้น 7 วันเฝ้าระวังอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – วันที่ 4 มกราคม 2566
โดยจังหวัดแพร่สรุปผลการดำเนินงานประจำวันที่ 3 มกราคม 2566 จังหวัดแพร่ มีการตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 16 จุด ด่านตรวจชุมชน/หมู่บ้าน 245 จุด จุดบริการ 12 จุด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจำนวน 507 คน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 5 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 6 คน (เป็นชาย 2 คน หญิง 4 คน) ไม่มีผู้เสียชีวิต รวม 6 วัน(29 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66) จังหวัดแพร่ เกิดอุบัติเหตุสะสม 50 ครั้ง บาดเจ็บสะสม 52 คน (ชาย 39 คน หญิง 13 คน) เสียชีวิตสะสม 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน)
จังหวัดแพร่ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้ทุกหน่วยปฏิบัติการร่วมกัน ประกอบด้วย ขอให้ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเฝ้าระวัง ตรวจตรา ผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเข้มข้น ทั้งการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งให้ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง

ให้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน โดยตรวจสอบประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ยังตกค้างในสถานีขนส่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย
ให้ทุกอำเภอ แขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ตรวจสอบพื้นที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน จุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำทุกปี และให้วิเคราะห์การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงซ้ำซ้อนดังกล่าว
เรื่องความเร็ว เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ควรมีการเรียกตรวจความเร็ว เพื่อจะได้ลดความเร็วลงบ้าง จุดที่จะสามารถทำการตั้งจุดตรวจจับความเร็วได้ขอให้ดำเนินการแก้ไขในปีต่อไป
และจุดตรวจชุมชน ให้ออกตรวจตามหมู่บ้านด้วย
ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ ยังคงไม่สวมหมวกกันน็อค และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ทำให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จะได้ลงไปกวดขันวินัยจราจรเพิ่มขึ้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตลง

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ
ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ

แพร่……รายงาน