เลย – กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย ฉก.ทพ.21 เดินเท้าลงพื้นประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เรื่องการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเข้ารับราชการใน “กองทัพบก” ประจำปี 2565 สนองตอบตามดำริ ผบ.ทบ.

เลย – กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย ฉก.ทพ.21 เดินเท้าลงพื้นประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เรื่องการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเข้ารับราชการใน “กองทัพบก” ประจำปี 2565 สนองตอบตามดำริ ผบ.ทบ.

______เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย กรม.ทพ.21 พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 สนองตอบตามดำริ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เรื่องการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเข้ารับราชการใน “กองทัพบก” ประจำปี 2565 สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพลเรือนของหน่วยเดินเท้าลงพื้นประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กำลังพลทุกนายเชิญชวนหรือค้นหาบุคคลที่สนใจจะสมัครเข้ารับราชการทหารในปี 2565 นี้ จำนวน 3,080 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 – 5 ม.ค.65 ผ่านทางระบบสมัครสอบออนไลน์ ของกองทัพบก
______โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มีดำริให้ทุกส่วนร่วมกันทำหน้าที่ recruiters แสวงประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะได้พบปะหรือมีช่องทางติดต่อกับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่การรับรู้ข่าวสารอาจยังไม่ทันสมัย เชิญชวนให้บุคคลที่มีใจรักหรือเหมาะสมจะเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทัพได้ทราบช่องทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลงพื้นที่สามารถวางแผนร่วมกับสัสดีในพื้นที่เพื่อทราบบ้านเป้าหมายที่ภายในห้วงไม่นานจากนี้จะมีบุตรหลานเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ รวมทั้งเยาวชนหญิงที่สนใจไม่ว่า นศท.หรือ อส.ทพ. ฯลฯ ตลอดจนการสอบบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพตามแนวทางรับราชการต่อไป ไม่ให้ช่องทางล่อลวงทุจริตต่าง ๆ แคบลง พร้อมทั้งขยายช่องทางแห่งการสร้างโอกาสให้ทั้งกองทัพและประชาชนได้ร่วมเกื้อกูลกันปกป้อง/พัฒนาบ้านเมืองด้วยบุคลากรที่มีความสมัครใจก้าวไปสู่ระบบอาสาสมัครเข้าเป็นทหารอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ต่อไป
______กองทัพบกมุ่งหวังให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และยากต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีใจรักในอาชีพทหารและมีทัศนคติเชิงบวก มีโอกาสรับทราบข้อมูลและสมัครสอบเป็นข้าราชการทหารอย่าง “เท่าเทียม เป็นธรรม ยุติธรรม” ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสมัครและการเดินทาง และสอดคล้องกับการใช้สื่อโซเชี่ยลในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต กองทัพบกได้ใช้ศักยภาพและเครือข่ายของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน(ชป.กร.)

และชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.)ในพื้นที่ ร่วมกับชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของหน่วยทหาร ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกลงพื้นที่ค้นหาและเชิญชวนผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกำหนด พร้อมอำนวยความสะดวกตั้งแต่การรับสมัครและเข้าสอบตามระบบดังกล่าว
______กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย ฉก.ทพ.21 จึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจ สมัครสอบเป็นนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 – 5 ม.ค.65 โดยจะมีการสอบภาควิชาการ ในวันที่ 6 ก.พ.65 กระจายสนามสอบตามภูมิภาค ทั้งนี้ กองทัพบกตั้งใจพัฒนาระบบการสมัครสอบออนไลน์ ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลและมีโอกาสสมัครอย่างเท่าเทียม และขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยในการสมัครในระบบออนไลน์ได้ จึงขอให้ผู้ปกครองได้ใช้วิจารณญาณพิจารณารับข้อมูลข่าวสาร หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถสอบถามได้ที่สัสดีอำเภอหรือหน่วยทหารใกล้บ้าน และกรมยุทธศึกษาทหารบก โทร. 0-2257-7159 กด 3 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ฉก.ทพ.21
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)