ยโสธร”จัดพิธีลาสิกขาพระภิกษุตามโครงการ ถวายพระพร”

ยโสธร”จัดพิธีลาสิกขาพระภิกษุตามโครงการ ถวายพระพร”

ที่ศาลาการเปรียญวัดกุดชุม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยธูปเทียนแพรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

ถวายพระพรในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอกุดชุม/ประมงอำเภอกุดชุม/สรรพากรเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม/ นายกเทศมนตรีเทศบาลกุดชุมพัฒนา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล/สัสดีอำเภอกุดชุมและพี่น้องประชาชนในแต่ละตำบลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้/

//พลากร แก้ไขปัญหา รายงาน