ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566

วันนี้(31 มี.ค.66) ที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองถิ่น ภาคเอกชน ชมรม/สมาคม พร้อมใจร่วมถวายพานดอกไม้หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้เนื่องด้วยวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการและเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า “ พระมหาเจษฎาราชเจ้า ”แปลว่า “พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 พระนามเดิมว่า “หม่อมเจ้าชายทับ” เป็นพระราชโอรสลำดับองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2330 ณ พระราชวังเดิมธนบุรีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2367 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตน์โกสินทร์ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติสิริรวมประมาณ 27 ปี พระองค์ทรงปกครองประเทศโดยทำนุบำรุงให้ชาติเข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้