นครนายก – ไฟป่าลุกลามเข้าเขาวังรี เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

นครนายก – ไฟป่าลุกลามเข้าเขาวังรี เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

ไฟป่าลุกลามเข้าเขาวังรี เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเตรียมความพร้อมนำรถน้ำจำนวน 6 คันสแตนบาย 24 ชั่วโมง หากไฟป่าลุกลามลงจากเขาใกล้บ้านเรือนประชาชนจะได้สกัดได้ทัน

เมื่อเวลา 21.30 น.ของวันที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่อบต.เขาพระ เจ้าหน้าที่ อบจ.ได้นำรถน้ำมาสแตนบายในจุดเขาวังรี ในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นี้จำนวน 6 คัน มีผู้นำชุมชน และกู้ภัยหลายหน่วยงานเข้าร่วมปฎิบัติการดับไฟป่าที่เขาวังรีนี้ ส่วนในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้

เจ้าหน้าที่ไฟป่าและประชาชนจติอาสาจำนวน 252 คนได้ขึ้นเขาวังรีไปทำแนวกันไฟไว้ และช่วงคืนนี้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมหากไฟป่าที่ลุกลามอยู่บนยอดเขาลุกลามลงมาใกล้บ้านเรือนประชาชนก็จะใช้รถน้ำดับเพลิงฉีดสกัดไม่ให้ลุกลามให้อยู่ในวงจำกัด โดยมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนชาวบ้านได้นำอาหารและน้ำดื่มมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการดับไฟป่าในครั้งนี้อีกด้วย
สัมภาษณ์ นายถวัล จำใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 เจ้าของพื้นที่

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก