สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019😷 ⭕️จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565⭕️

😷สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019😷
⭕️จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565⭕️

🛑วันนี้มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วันจำแนกเป็น🛑
🔴ผู้ป่วยยืนยัน 41 ราย
🟡ผู้ป่วยเข้าข่าย (ATKผลบวก) 785 ราย
🟢รักษาหายแล้ววันนี้ 892 ราย
⚫️เสียชีวิต 0 ราย