จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 และวันอนุรักษ์มรดกไทย

🔴จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 และวันอนุรักษ์มรดกไทย

========
🔻🔻🔻🔻
ช่วงเช้าวันนี้ ( 1 เมษายน 2565) นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีการจัดกิจกรรม ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนาการมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายแด่พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้านส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2563

นอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 39 รูป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565