วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการอบรมอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างรายได้ให้ครอบครัว

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโครงการอบรมอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างรายได้ให้ครอบครัว

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดอบรมอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยจัดขึ้น ณ ห้องเบอร์เกอรี่ อาคารฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารมาเป็นวิทยากรโดยเฉพาะ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 25 คน
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “การใช้ชีวิตของคนไทยทุกวันนี้ถือว่าเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก เพราะทุกอย่างดูจะเร่งรีบไปซะหมด แต่การรับประทานอาหารจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ ธุรกิจร้านอาหารจานด่วนจึงเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวและคนทำงาน นิยมรับประทานอาหารจานด่วนนั้น ก็คงเป็นเพราะว่า มีเมนูอาหารที่หลากหลายให้เลือกมากมาย อีกทั้งเป็นอาหารจานเดียวที่หารับประทานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงจัดโครงการธุรกิจอาหารจานด่วนเพื่อสร้างผู้ประกอบการอาหารจานด่วน โดยจัดอบรมตั้งแต่พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ไปจนถึงการจัดการตลาดเพื่อโปรโมรให้ร้านตนเองเป็นที่รู้จักต่อไป
นางสาวเอมตีซัล กูโน ผู้เข้าร่วมอบรม ได้กล่าวว่า “ ตนเข้าร่วมอบรมกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ตนรู้สึกประทับใจกับการเปิดอบรมของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นอย่างมาก เพราะตนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมนั้นไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตนอย่างให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ อีก เพราะจะเป็นการสร้างโอกาสในการรับรู้และการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน”

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย