ณ.หน้าการไฟฟ้าภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร. วันชัย พรหมเศรณี ร้องสื่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น ณ.หน้าการไฟฟ้าภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร. วันชัย พรหมเศรณี ร้องสื่อ

เวลา 10:00 น ของวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นาย ดร.วันชัย พรหมเศรณี ได้ไปยื่นหนังสือ เอกสารหลักฐาน ในการขอคืน ค่าประกันหม้อไฟฟ้า กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ได้รับความใส่ใจ ในการให้บริการ โดยบอกให้เอาไปให้ลูกหลานทำ ในการยื่นเรื่องขอคืนค่าประกันหม้อไฟในครั้งนี้ ได้ทำการยื่นมาทั้งหมด 4 ครั้งแล้ว

ยังไม่ได้รับความกระจ่างเลย ครั้งสุดท้าย ที่มาในวันนี้ นัดไปเดือนหน้า ว่าจะคืนเงินให้ และจะเปลี่ยนชื่อในสัญญาให้ ซึ่งจริงๆแล้วในเอกสาร ก็มีชื่อนายวันชัยผมเศรณีอยู่แล้ว และให้ไปเอาใบมรณะบัตร ของแม่ ไม่ทราบว่าจะเอาไปทำไม มันทำไมยุ่งยากขนาดนี้ แล้วชาวบ้านที่ไม่รู้ ประสีประสาจะทำอย่างไร จึงอยากถามการไฟฟ้าว่า จะให้ทำอย่างไรกันแน่ และจะให้ไปถามใครได้ ถึงหลักฐานและข้อปฏิบัติที่แน่นอน